• darkblurbg

HR Dossierverwerking


Op iedere HR afdeling heeft men te maken met papieren documenten zoals arbeidsovereenkomsten, loonheffingsverklaringen en studieovereenkomsten. Dit zijn allemaal documenten welke worden voorzien van een handtekening. Dit zijn documenten welke vaak worden bewaard in een archief waardoor het terugzoeken van deze documenten veel tijd kost. Ook kunnen documenten zoek raken of worden verkeerd gearchiveerd. Bij brand en waterschade bent zeer kwetsbaar en kan alle informatie verdwenen.


Door het HR Dossierverwerking te digitaliseren zijn alle documenten altijd digitaal beschikbaar en nemen geen kostbare ruimte in archiefruimte in. Door het gebruik maken van OCR (Optical Character Technologie) technologie zorgt ervoor dat uw documenten worden opgeslagen als tekst doorzoekbare PDF bestanden. Tevens kunt u deze direct koppelen aan de juiste medewerker in uw HR systeem.